Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ιδιωτικές έρευνες σχετίζονται με αρκετά δύσκολες και περίπλοκες υποθέσεις. Για αυτόν τον λόγο απαιτούν έναν πολύ προσεκτικό χειρισμό. Το κατάλληλο άτομο για αυτό το έργο είναι ένας ντετέκτιβ, ο οποίος θα έχει την εμπειρία ώστε να σχεδιάσει ένα προς ένα τα στάδια μιας ιδιωτικής έρευνας και να επιλύσει την υπόθεση  με εχεμύθεια και στον μικρότερο δυνατό χρόνο! Αν και η μεγάλη ποικιλία των υποθέσεων που φτάνει στα γραφείο ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ κάνει δύσκολο να ορίσουμε τα ακριβή βήματα μίας ιδιωτικής έρευνας, σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τα συνήθη στάδια που ακολουθεί μία ιδιωτική έρευνα! 

Τι είναι η «ιδιωτική έρευνα»; 

Για να προσδιορίσουμε τα στάδια της ιδιωτικής έρευνας, πρέπει πρώτα να ορίσουμε με ακρίβεια την έννοια της ιδιωτικής έρευνας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος προσωπικών και νομικών υποθέσεων, οι οποίες για να επιλυθούν χρειάζονται πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών. Η δουλειά ενός ιδιωτικού ερευνητή είναι να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες  και να τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να  βοηθήσουν τον πελάτη του σε ένα δικαστήριο ή σε μια προσωπική ή επαγγελματική υπόθεση. Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες για την επιτυχία μια ιδιωτικής έρευνας  είναι  η εχεμύθεια και η διακριτικότητα. 

1ο Στάδιο: Ανάλυση της υπόθεσης 

Το πρώτο στάδιο μιας ιδιωτικής έρευνας αφορά τον εγκλιματισμό του ντετέκτιβ με την φύση της υπόθεσης. Στη συνέχεια ορίζετε με τον ντετέκτιβ  τους στόχους σας για αυτή την υπόθεση, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό για την επίλυσή της. Βάσει αυτών αποφασίζετε ποιες είναι οι μέθοδοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, με σκοπό να αποφέρουν τα καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα!   

2ο Στάδιο: Συλλογή πληροφοριών

Η κατοχή στέρεων αποδεικτικών στοιχείων είναι το κλειδί για οποιαδήποτε υπόθεση, επομένως είναι πολύ σημαντική η ενδελεχής έρευνα γύρω από όλες τις πτυχές της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στοιχεία μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν. Ωστόσο, ο ιδιωτικός ερευνητής έχει όλες τις απαραίτητες μεθόδους και εργαλεία για να φτάσει σε αυτά. 

 Μέθοδοι συλλογής πληροφοριών  

Παρατήρηση ατόμων: Η παρατήρηση ενός ατόμου μπορεί να κριθεί απαραίτητη από έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ όταν πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια ηλικιωμένων ή ανηλίκων. Μία ακόμη περίπτωση που απαιτεί την παρατήρηση των κινήσεων ενός ατόμου, είναι όταν μέσω αυτής μπορεί να προκύψουν πολύ σημαντικά στοιχεία για την έκφανση μίας υπόθεσης. Η παρατήρηση ενός ατόμου μπορεί να αφορά τις φυσικές του δραστηριότητες π.χ. συναντήσεις ή την διαδικτυακή και τηλεφωνική του δραστηριότητα.  

Εξειδικευμένοι συνεργάτες: Ένας έμπειρος ιδιωτικός ντετέκτιβ διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών  οι οποίοι καλύπτουν όλα τα απαραίτητα επιστημονικά πεδία  στα οποία μπορεί να εμπέσει μία έρευνα, είτε πρόκειται για νομικά είτε για ιατρικά δεδομένα. Ακόμη διαθέτει συνεργάτες σε όλη την επικράτεια της δράσης του με σκοπό την άμεση και γρήγορη συλλογή πληροφοριών. 

3ο Στάδιο: Αξιολόγηση Πληροφοριών & Στοιχείων  

Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια μιας ιδιωτικής έρευνας αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν από αυτή, με σκοπό την γρήγορη επίλυση της υπόθεσης του πελάτη. Η εμπειρία αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ είναι αυτές που τον οδηγούν να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ιδιωτική έρευνα, λειτουργώντας πάντα με διακριτικότητα και εχεμύθεια! 

4ο Στάδιο: Τέλος Ιδιωτικής έρευνας & επίλυση της υπόθεσης 

Η επίλυση μιας υπόθεσης μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το είδος της. Για παράδειγμα η επίλυση μίας νομικής υπόθεσης θα επέλθει όταν ο πελάτης  δικαιωθεί στο δικαστήριο, βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει από την έρευνα του ντετέκτιβ. Από την άλλη, η επίλυση μίας προσωπικής υπόθεσης μπορεί να σημαίνει ότι ο πελάτης βρήκε όλες εκείνες τις απαντήσεις και τα στοιχεία που έψαχνε! 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Έχοντας πολυετή εμπειρία, άρτια τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, τα γραφεία ντετέκτιβ Χριστοδούλου αποτελούν για χρόνια τη νούμερο ένα επιλογή στον κλάδο των ιδιωτικών ερευνών. Διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών  και ιδιόκτητα γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Νέα Υόρκη, εγγυόμαστε την άμεση και γρήγορη διαλεύκανσή της υπόθεσής σας βάσει προσεκτικού και εξατομικευμένου σχεδιασμού! 

Επικοινωνήστε μαζί μας για την επίλυση της υπόθεσής σας.