Το τεστ DNA, γνωστό και ως τεστ πατρότητας εξετάζει την περίπτωση αν κάποιος είναι ο βιολογικός πατέρας ενός ή περισσοτέρων παιδιών. Φυσικά, δεν σταματάει εκεί, καθώς αποτελεί και αδιάσειστη απόδειξη αναφορικά με την συγγένεια μεταξύ δύο ανθρώπων. Τέλος, σε πολλά δικαστήρια αποτελεί ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία με την μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίλυση σοβαρών εγκληματολογικών υποθέσεων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των επιστημών της ιατρικής και της γενετικής έχει οδηγήσει σε μία ακρίβεια αποτελεσμάτων του τεστ DNA που αγγίζει το ποσοστό του 99.9%.

Νομική Ισχύς Ενός Τεστ DNA

τεστ-dna-νομικη-ισχυς-ενος-τεστ-dna-ereunitisΤο τεστ DNA σαφώς και μπορεί να έχει νομική ισχύ και να χρησιμοποιηθεί τόσο σε δικαστικές υποθέσεις όσο και σε προσωπικές περιπτώσεις εξακρίβωσης βιολογικών δεσμών. Ωστόσο, αυτό είναι εφικτό όταν υπάρχει ένας επίσημος πραγματογνώμονας, ο οποίος με την παρουσία του εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αναλύσεων του τεστ, καθώς επίσης και την εκπροσώπηση στη δικαστική αίθουσα. Οι αρμοδιότητες του πραγματογνώμονα περιέχουν την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στο τεστ DNA, την πιστοποίηση της διαδικασίας ανάλυσης του δείγματος και την υπογραφή της αντίστοιχης έκθεσης.

Βέβαια, να σημειωθεί πως για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του τεστ DNA στο δικαστήριο, βασική και απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης να έχουν δώσει εξαρχής τη συγκατάθεσή τους. Η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της νέας διαδικασίας, η οποία ονομάζεται «online πρωτόκολλο δειγματοληψίας».

Κύριοι Λόγοι Για Τεστ DNA (Πατρότητας)

τεστ-dna-λογοι-για-τεστ-dna-ereunitisΤο συγκεκριμένο τεστ πρακτικά πραγματοποιείται για τους 2 παρακάτω λόγους:

  • Για προσωπικούς λόγους. Όταν κάποιος θέλει (ή όχι) να αποδείξει ότι είναι ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού. Στην προκειμένη περίπτωση το τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί απλά και γρήγορα ακόμα και από το σπίτι συλλέγοντας τα απαραίτητα δείγματα και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από το ιατρικό εργαστήριο.
  • Για δικαστικές υποθέσεις. Πολλές είναι οι υποθέσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η απόδειξη ή μη πατρότητας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στις δικαστικές αίθουσες και να διαλευκανθεί η όποια υπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη, κατά τη συλλογή του δείγματος, η παρουσία ενός τρίτου προσώπου που λειτουργεί ως μάρτυρας (συμβολαιογράφος, δικηγόρος, πραγματογνώμονας κλπ.).

Τα ιδιωτικά γραφεία ντετέκτιβ Χριστοδούλου προσφέρουν την δυνατότητα διεξαγωγής ενός τεστ DNA και αυτό οφείλεται στην συνεργασία με κορυφαία ιατρικά εργαστήρια. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία είτε για προσωπικούς λόγους είτε για κάθε είδους υπόθεση που απαιτεί τεστ DNA με νομική ισχύ. Όλα τα τεστ πραγματοποιούνται με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια και τα αποτελέσματα είναι άκρως εμπιστευτικά.