Παρακολούθηση Ατόμων | Ιδιωτικά Γραφεία Ερευνών Χριστοδούλου

Η παρακολούθηση είναι ο διαρκής η μεμονωμένος έλεγχος των κινήσεων ενός ατόμου χωρίς να υπάρχει επίδραση στις κινήσεις του. Παρακολουθήσεις ατόμων μπορούν να γίνουν για την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με διάφορα ζητήματα, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, διευκρίνιση των δράσεων και επαφών του, παρακολούθηση έρευνας για απάτη, για την ανακάλυψη άλλων σημαντικών ατόμων και πληροφοριών, για συνεργάτες εκτός έδρας, απάτες με επιδόματα για εργασία εκτός έδρας, προσποίηση ανικανότητας για εργασία, υποψία για παράνομη εργασία, για στοιχεία και αποδείξεις, για τον εντοπισμό διεύθυνσης κατοικίας/εργασίας, για την επιβεβαίωση ή μη συγκεκριμένων υποψιών ενός γονέα για το παιδί του, τον-την σύντροφό του, κάποιου συγγενικού προσώπου, ηλικιωμένων ατόμων και Α.Μ.Ε.Α., παρέχοντας στο οικογενειακό περιβάλλον τη σιγουριά του να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το άτομο αυτό.

Η παρακολούθηση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και παράλληλα σύνθετη υπόθεση και για αυτόν που διεξάγει την ιδιωτική ερεύνα και για τους εντολείς  διότι πρέπει να γνωρίζει καλά του νόμους περί ιδιωτικότητας. Το αποτέλεσμα των ενεργειών τους εξαρτάται πολλές φορές και μόνο από τη συμπεριφορά του παρακολουθούμενου

Τα Διεθνή γραφεία ιδιωτικών ερευνών του Χριστοδούλου Ελλάς ΑΑΕ και οι πεπειραμένοι συνεργάτες τους, έχουν πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης, συστήματα πλοήγησης και τεχνολογικά μέσα, όπως σε κοριούς, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες εξειδικευμένης λήψης,  συστήματα εντοπισμού GPS ή GSM  σε αυτοκίνητα κλπ. Εργάζονται πάντα με πλήρη διαφάνεια, υπευθυνότητα εχεμύθεια και σεβασμό σε ότι σας απασχολεί!