Υπηρεσίες

Τηλεφωνική Παρακολούθηση - Τηλεφωνική Προστασία - Ντετέκτιβ Χριστοδούλου

Τηλεφωνοπροστασία σε Κινητά & Σταθερά

Περισσότερα
Απιστία & Μοιχεία - Διαζύγια- Ντετέκτιβ Χριστοδούλου

Απιστία & Μοιχεία – Διαζύγια

Περισσότερα

Εντοπισμός Ατόμων

Εξαφανισθέν πρόσωπο θεωρείται κάποιο που δηλώνεται στην αστυνομία ως εξαφανισθέν, είναι άγνωστο που βρίσκεται και υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια...

Περισσότερα

Παρακολούθηση Ατόμων

Η παρακολούθηση είναι ο διαρκής η μεμονωμένος έλεγχος των κινήσεων ενός ατόμου χωρίς να υπάρχει επίδραση στις κινήσεις του. Παρακολουθήσεις...

Περισσότερα

Φθορά Ξένης Ιδιοκτησίας

Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του πραγματοποιεί...

Περισσότερα

Εύρεση Στοιχείων Κινητού

Η αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε σχέση με την χρήση της σταθερής τηλεφωνίας είναι πλέον γεγονός. Δυστυχώς δεν...

Περισσότερα

Ναρκωτικά

Τα ναρκωτικά αποτελούν μια σύγχρονη μάστιγα της κοινωνίας μας που πλήττουν κυρίως τη νεολαία. Η χρήση των ναρκωτικών ουσιών είναι...

Περισσότερα

Εξακρίβωση Διεύθυνσης

Η εξακρίβωση διεύθυνσης αποτελεί μια πολύ σημαντική υπηρεσία όταν συντρέχουν οικονομικοί, νομικοί ή προσωπικοί λόγοι που μας αναγκάζουν να αναζητήσουμε...

Περισσότερα

Ενδοσχολική Βία – Bullying

Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού μεταξύ μαθητών λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και στην Ελλάδα. Στόχος και σκοπός...

Περισσότερα